DT_hoi_nhap_VPTQ_1.jpg

Dao_tao_hoi_nhap_3.jpg

Tiếp đó, ngày 19/4/2014 tại Hội trường Văn phòng Chu Lai cũng đã tổ chức lớp “Đào tạo hội nhập Thaco” cho hơn 150 CB.CNV mới tuyển dụng đang làm việc tại các đơn vị thuộc Khu Phức Hợp Chu Lai. Đây là chương trình đào tạo dành cho các nhân sự mới gia nhập Thaco nhằm giúp CB.CNV mới hiểu rõ hơn về lịch sử, quá trình phát triển, ngành nghề hoạt động cũng như văn hóa và những quy định, chính sách của THACO.