đào-tạo-“Giới-thiệu-tiêu-chuẩn-ISO-90012015-và-140012015.jpg

Qua buổi đào tạo, các học viên đã nắm vững được kiến thức, tầm quan trọng trong việc thực hiện ISO 9001:2015 và 14001:2015. Chiều cùng ngày, các thành viên BSI Việt Nam đã được nghe trình chiếu giới thiệu về THACO và tham quan thực tế dây chuyền sản xuất tại KPH.