dao tao KVNB 1.jpg

Dưới sự hướng dẫn của Ông Phan Văn Thanh – Phó Giám Đốc marketing Mazda PC và Ông Thinagharan Loganathanhina – Giám đốc phát triển thương hiệu nhận diện CI, các nhân sự tham gia chương trình đào tạo đã được tìm hiểu về: Tổng quan hoạt động marketing Mazda; định hướng marketing dòng xe Mazda tháng 8 và giai đoạn cuối năm 2016; nghiệp vụ marketing online, cách thức triển khai các kênh marketing và kỹ năng nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại showroom, đại lý. 

dao tao KVNB 2.jpg
 
Chương trình đào tạo giúp cho cấp quản lý nắm rõ về định hướng hoạt động marketing Mazda giai đoạn 2016-2018 đồng thời đưa ra các giải pháp marketing tại hệ thống showroom/đại lý để thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả.