Dao-tao-1.jpg

Chương trình được sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên giàu kinh nghiệm, bên cạnh các nội dung lý thuyết, buổi đào tạo đã dành nhiều thời gian để các học viên tìm hiểu thực tế sản phẩm cũng như trao đổi, thảo luận để rút ra được những kỹ năng, kinh nghiệm phục vụ hoạt động bán hàng tại đơn vị.

Dao-tao-2.jpg

Dao-tao-3.jpg