Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã thảo luận sôi nổi về các chính sách cụ thể để phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam theo chiến lược phát triển công nghiệp ô tô đến năm 2025 do Chính phủ phê duyệt. Theo ý kiến của các doanh nghiệp, Bộ Công thương cần có chính sách rõ ràng về thuế tiêu thụ đặc biệt giữa xe nhập khẩu và lắp ráp cũng như các chính sách ưu đãi về vay vốn, giảm thuế. Chủ tịch Trần Bá Dương bày tỏ quan điểm rằng đến nay chỉ có lắp ráp mới đem lại thành công cho ngành ô tô Việt Nam, tuy nhiên việc thiếu định hướng cụ thể trong chính sách đã khiến các doanh nghiệp ô tô gặp nhiều khó khăn.

hoi_thao.jpg

Đối với vấn đề về thuế tiêu thụ đặc biệt, Phó vụ trưởng Chính sách thuế thuộc Bộ Tài chính - Lưu Đức Huy cho biết, đã khảo sát các doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị ban hành nghị định hướng dẫn luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và dự thảo quyết định của Thủ tướng về chính sách ôtô, và một trong các hướng được xem xét là thuế này có thể được tính theo giá trị bộ linh kiện nhập khẩu.