dia-hoi-thi-dua-yeu-nuoc--(2).jpg

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sỹ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sỹ, các nhà khoa học… đại diện người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công với Việt Nam.

đH-thi-đua-yeu-nuoc-toan-quoc.jpg

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã chúc mừng Đại hội và có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua (2010 - 2015) và phát động phong trào thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020, giai đoạn của Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO, ông Trần Bá Dương, vinh dự được Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai hiệp thương chọn cử là đại biểu chính thức của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9.