_J2A2185.jpg

nguyen-sinh-hung.jpg

Tại buổi đón tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác đã được nghe báo cáo về quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Thaco và tham quan thực tế sản xuất tại các nhà máy, đơn vị. Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành quả mà Thaco đạt được, nhất là tốc độ phát triển vượt bậc trong những năm gần đây và nỗ lực chuẩn bị cho tiến trình hội nhập đang đến gần. Chủ tịch tin rằng với chiến lược tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, Thaco sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển bền vững và toàn diện hơn, góp phần đưa nền công nghiệp ô tô và cơ khí của đất nước đi lên, sánh vai với các nước trong khu vực.

_J2A2199.jpg