Hội nghị 1.JPG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương đã giới thiệu về các lĩnh vực SXKD hiện nay của THACO và các kế hoạch trong thời gian tới. Ông cho biết, hiện nay THACO đã hội nhập vào khu vực ASEAN về lĩnh vực ô tô, đầu tư khu sản xuất lắp ráp ô tô ngang tầm khu vực. Ngoài ra, trong lĩnh vực nông nghiệp, THACO đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai Nông Nghiệp (HNG), thành lập công ty THADI. Năm 2019 xuất khẩu trái cây của THADI là 55 triệu USD, đồng thời trồng mới 15 ngàn héc ta cây ăn trái. Dự kiến, sang năm 2020 doanh thu Thadi ước đạt 600 triệu USD. THADI cũng đang xây dựng chiến lược để làm tăng doanh thu trong cả mảng chăn nuôi và nông nghiệp cây ăn trái.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cũng chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp 4 vấn đề quan trọng để có được sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững trong hội nhập. Vấn đề thứ nhất là phải cân bằng được cán cân thương mại và tiền tệ. Thứ hai là xây dựng một nền tảng quản trị doanh nghiệp với tính kỷ luật, tính tuân thủ cao và chuyển đổi số hóa với lộ trình phù hợp cho tất cả các ngành, đặc biệt là trong nông nghiệp. Thứ ba, các doanh nghiệp nên nhìn thấy vai trò của nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập, đây là ngành có tiềm năng và thị trường rất lớn. Vấn đề thứ tư là cộng đồng doanh nghiệp cần đề cao tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt ở môi trường hội nhập.