7.jpg

Ban chấp hành VCCI khóa VII 

Tham dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng 434 đại biểu đại diện cho hơn 220 hiệp hội doanh nghiệp thành viên và gần 200.000 doanh nghiệp hội viên trong cả nước, trong đó 256 đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội, các đại biểu còn lại tham dự trực tuyến tại các chi nhánh, văn phòng đại diện VCCI ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Cần Thơ, Vũng Tàu; 73 đại biểu tham dự trực tuyến tại đơn vị. 

550edit.jpg

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Hải được bầu làm Phó Chủ tịch 
không chuyên trách VCCI

Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, VCCI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chủ yếu Đại hội VCCI lần thứ VI đề ra và những nhiệm vụ khác được Đảng, Nhà nước giao.

Các hoạt động chính của VCCI như xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thương mại-đầu tư, đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, tăng 20% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm. Với quan điểm định hướng hoạt động của VCCI phải đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, Đại hội đưa ra Tầm nhìn của VCCI là: Doanh nghiệp vững mạnh-Quốc gia thịnh vượng; Sứ mệnh của VCCI là liên kết thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới. Đồng thời, Đại hội cũng đã thống nhất đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

5.JPG

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Hải được bầu làm Phó Chủ tịch 
không chuyên trách VCCI phát biểu tại Đại hội

Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI đã bầu ra Ban Thường trực và Phó Chủ tịch không chuyên trách VCCI khóa VII, trong đó ông Trần Bá Dương – Chủ tịch  HĐQT THACO là một trong 2 Phó Chủ tịch không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.