1606043778561edit 3.jpg

1606044336093 edit2.jpg

Với sự tham gia của hơn 5000 người là cán bộ, công viên chức, người lao động và nhân dân tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. THACO đã tài trợ 500 triệu đồng vào quỹ “Đồng hành vì người nghèo” lần này. Chi Nhánh xe du lịch Phú Nhuận cũng đã tham gia với số lượng 30 nhân sự.

IMG_2529.jpg

IMG_2490.jpg

Thông qua việc tài trợ, THACO góp phần vào việc xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Đặc biệt, từ số tiền quyên góp, quận Phú Nhuận sẽ tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán hàng năm cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững.

IMG_2536.jpg