kham suc khoe.jpg

Việc khám sức khỏe định kỳ giúp CB.CNV nắm bắt được tình hình sức khỏe, phát hiện, ngăn ngừa bệnh tật và điều trị kịp thời để có thể an tâm công tác. Chương trình thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty dành cho người lao động với tinh thần “sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người”.
 
kham suc khoe 1.jpg