AN TOAN LAO DONG VINH LONG (3).jpg

AN TOAN LAO DONG VINH LONG (1).jpg

Chương trình nhằm phổ biến và cập nhật chính sách, pháp luật về an toàn lao động; cách thức thực hiện công tác ATLĐ, các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình sản xuất; biện pháp xử lý các sự cố trong sản xuất, cách sơ cứu khi có tai nạn lao động. 

AN TOAN LAO DONG VINH LONG (4).jpg

Ngoài ra học viên còn được cung cấp các kiến thức về công việc hoặc cách vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Chương trình thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Showroom, nhằm đảo bảo an toàn lao động cho CB.CNV trong quá trình làm việc.

AN TOAN LAO DONG VINH LONG (2).jpg