anh1.jpg

Tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, đã có 300 doanh nghiệp đại diện cho hơn 14.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Tại hội nghị, Chi nhánh Nha Trang là 01 trong 30 doanh nghiệp được tuyên dương Doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa năm 2016.
 
anh2.jpg

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức trao tặng bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu cho 27 doanh nghiệp trong tổng số 407 doanh nghiệp tại tỉnh. Trong đó, Chi nhánh Tiền Giang vinh dự được tuyên dương “Doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu” nhờ vào sự đóng góp trong phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội của Chi nhánh tại địa phương.