PCCC Thanh Khe (1).jpg

PCCC Thanh Khê.jpg

Chương trình được tổ chức với hình thức thực hành xử lý tình huống giả định, dự kiến lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị. Buổi diễn tập giúp CB.CNV nắm bắt được quy trình phối hợp và công tác triển khai PCCC, cứu nạn cứu hộ khi có đám cháy xảy ra.

PCCC Thanh Khe (4).jpg

PCCC Thanh Khe (5).jpg