IMG_2754.jpg

Trong buổi học các học viên đã được tìm hiểu về cách chữa cháy và thực hành lăng vòi. Cuối buổi, các học viên đã được làm bài kiểm tra lại kiến thức của buổi học.

IMG_5279.jpg