1.jpg

2.jpg

Đây là hoạt động thường niên nhằm giúp CB.CNV hiểu rõ tầm quan trọng trong công tác PCCC tại doanh nghiệp, đồng thời trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCCC và cứu nạn cứu hộ trong các tình huống thực tế. Buổi diễn tập bao gồm hướng dẫn lý thuyết và thực hành các tình huống giả định khi có đám cháy xảy ra.

6.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg