hinh 1.jpg

Tham dự chương trình, anh Nguyễn Văn Hội – Giám đốc Chi nhánh Thaco Đà Nẵng đã đại diện Chi nhánh trao tặng UBND xã Hòa Phước số tiền 10 triệu đồng làm kinh phí hỗ trợ lắp đặt camera an ninh.

hinh 2.jpg

Xã Hòa Phước là nơi mà dự án Showroom Thương mại Hòa Phước của THACO đang được xây dựng, việc hỗ trợ kinh phí thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.