Dien_tap_PCCC_CN_PMH_1.jpg

Tại buổi diễn tập, CBCNV đã được cập nhật những kiến thức về PCCC, tham gia trực tiếp vào các hoạt động giả lập về công tác PCCC, nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, cách xử lý tình huống khi đám cháy xảy ra, đồng thời ứng biến tốt với từng tình huống cháy tại nơi công sở cũng như tại nhà.

Dien_tap_PCCC_CN_PMH_2.jpg

Kết quả, có 20 CBCNV được cấp giấy chứng nhận PCCC tại đơn vị.

Dien_tap_PCCC_CN_PMH_3.jpg