1.jpg

Chương trình được chia thành hai phần lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết các học viên được đào tạo về Luật PCCC, các thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện côn tác PCCC. Đồng thời, các học viên cũng được cập nhật những thông tin thực tế về phòng cháy, chữa cháy; hậu quả khi xảy ra sự cố cháy, nổ và các kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy, nổ; những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên trong Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; các kiến thức về cháy… Sau phần đào tạo lý thuyết, các học viên được tham gia thực hành việc chữa cháy, cách sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và thực hành các phương án chữa cháy theo các tình huống cháy nổ giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh.

2.jpg

Kết thúc khóa học 100% học viên nắm được những lý thuyết cơ bản trong nghiệp vụ PCCC đồng thời thực hiện đúng các thao tác trong nội dung diễn tập và làm bài thu hoạch để cấp Chứng chỉ PCCC theo quy định của pháp luật.