BANG KHEN LAM DONG.jpg

Tại Hội nghị, với những thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2016, Chi nhánh Lâm Đồng – Công ty cổ phân ô tô Trường Hải đã nhận Bằng khen của Cục trưởng cục thuế tỉnh, anh Hồ Minh Thông – Giám đốc Chi nhánh đã đại diện đến nhận.