ban giao mazda (1).jpg

Tại chương trình, Chi nhánh THACO Lâm Đồng đã bàn giao lô 6 xe Mazda cho các thành viên trong Hội (được biết trong 250 thành viên của hội có gần 20 thành viên sở hữu xe Mazda tại tỉnh Lâm Đồng). Cũng trong chương trình, với mong muốn giới thiệu xe Mazda đến các khách hàng tiềm năng, Chi nhánh THACO Lâm Đồng cũng đã kết hợp giới thiệu sản phẩm trong sự kiện.

ban giao mazda (3).jpg