kham suc khoe (1).jpg

kham suc khoe (2).jpg

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB.CNV thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty dành cho người lao động. Qua đó, giúp CBCNV nắm bắt được tình hình sức khỏe, phát hiện, ngăn ngừa bệnh tật và điều trị kịp thời để có thể an tâm công tác.

kham suc khoe (3).jpg