KHANH HOA (4).jpg

Tại các Hội nghị, với việc luôn chú trọng xây dựng thương hiệu, đóng góp thu ngân sách tại 2 tỉnh, Chi nhánh Thaco Khánh Hòa và Thanh Hóa đã vinh dự nhận bằng khen do Cục thuế tỉnh trao tặng. Đại diện các đơn vị cho biết trong thời gian tới, song song với hoạt động kinh doanh, các đơn vị sẽ tiếp tục đi đầu trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế của Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào ngân sách địa phương, chung tay cùng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

mazda thanh hoa 1.jpg

tm thanh hoa 2.jpg