ha-nam2.jpg

Đây là hoạt động thường niên của Cục thuế Hà Nam nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trong năm, đồng thời cùng nhau trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Tại Hội nghị lần này, Chi nhánh Hà Nam – Công ty CP Ô tô Trường Hải đã vinh dự nhận giấy khen của Cục thuế tỉnh vì đã có thành tích tốt trong việc thu, nộp NSNN và chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế.

ha-nam1.jpg

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CB.CNV chi nhánh Hà Nam trong việc thực hiện đúng chiến lược phát triển bền vững, có trách nhiệm của THACO đối với xã hội, tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng và đối tác.