SR-Ha-Long-giao-xe.jpg

Đây là tập đoàn lớn kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển và đang sử dụng rất nhiều loại xe ben tại địa bàn. Đại diện Công ty CP Sao Biển, ông Trần Phương Đông - Phó Giám đốc đã chia sẻ sự hài lòng về sản phẩm cũng như phong cách phục vụ của đội ngũ TVBH. Ngay sau khi bàn giao lô 5 xe đầu tiên, khách hàng đã ký tiếp Hợp đồng lô 05 xe FLD800 bửng liền, dự kiến giao xe ngày 20/03/2014.