image003.jpg

Sử dụng sản phẩm của Thaco từ năm 2009 đến nay, Kumho Rent-A-Car (Việt Nam) đã trở thành khách hàng thân thiết của công ty, đại diện Kumho Rent-A-Car (Việt Nam) cho biết luôn hài lòng đối với các sản phẩm cũng như dịch vụ của Thaco.