KHAM SUC KHOE BINH TAN (1).jpg

KHAM SUC KHOE BINH TAN (2).jpg

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công ty, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của Ban Lãnh đạo đối với sức khỏe người lao động. Thông qua việc khám sức khỏe định kỳ giúp CB.CNV nắm bắt được tình hình sức khỏe, phát hiện, ngăn ngừa bệnh tật và điều trị kịp thời để có thể an tâm công tác.

KHAM SUC KHOE BINH TAN (4).jpg

KHAM SUC KHOE BINH TAN (5).jpg