PCCC Bình Định (1).jpg

PCCC Bình Định (3).jpg

PCCC Bình Định (4).jpg

PCCC Bình Định (5).jpg

Chương trình gồm 2 nội dung chính: Hướng dẫn lý thuyết về PCCC, cứu nạn cứu hộ và thực hành giải quyết các tình huống giả định. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được Chi nhánh Bình Định tổ chức nhằm trang bị cho CB.CNV các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ; đồng thời giúp mỗi nhân sự nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc PCCC và xử lý sự cố tại đơn vị khi có sự cố cháy xảy ra để giảm thiệt hại về người và tài sản.

PCCC Bình Định (6).jpg

PCCC Bình Định (7).jpg