Đại diện BLĐ.jpg

Công ty TNHH MTV Bắc Ninh Trường Hải là một trong những doanh nghiệp, cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ và chính sách thuế của nhà nước năm 2016 được Hội nghị tuyên dương. Ông Nguyễn Đức Vượng – PGĐ Công ty đã đại diện đơn vị lên nhận bằng khen của Cục trưởng cục thuế. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Chi nhánh được nhận bằng khen của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.