PCCC.jpg

Trong buổi diễn tập, các nhân sự được phổ biến công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn; cách sử dụng các công cụ, trang thiết bị PCCC; đồng thời thực hành diễn tập các tình huống giả định khi có đám cháy xảy ra. 
Kết thúc buổi diễn tập, có 36 CB.CNV của Chi nhánh An Lạc được cấp giấy chứng nhận PCCC.