20150729_161855.jpg

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Toàn – Bí thư Chi bộ VPTQ Thaco đã trao Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai kết nạp quần chúng Nguyễn Văn Việt vào Đảng Cộng sản Việt Nam với thời gian thử thách 12 tháng; đồng thời đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và thực hiện đúng trách nhiệm của người đảng viên, nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng.

20150729_162920.jpg

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Việt cũng đã thể hiện niềm tự hào và vinh dự to lớn của mình khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đồng chí đã đọc lời tuyên thệ, hứa một lòng trung thành với Đảng, phấn đấu bồi dưỡng để trở thành người quần chúng trung kiên, trở thành đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thaco ngày càng phát triển, vững mạnh.

20150729_162644.jpg