IMG_1533.jpg

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Hảo – Bí thư chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Phan Thị Thu Hiền, đồng thời phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian một năm dự bị. Đồng chí Phan Thị Thu Hiền đã tuyên thệ dưới cờ Đảng suốt đời phấn đấu vì Đảng Quang Vinh, sống có lý tưởng hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.