chăm-sóc-khách-hàng-2.jpg

chăm-sóc-khách-hàng-1.jpg

Chương trình miễn phí bảo dưỡng cho khách hàng đang sử dụng xe ben Forland của THACO. Bên cạnh đó, khách hàng còn có dịp tìm hiểu các mẫu xe ben Forland FD9000, FD9500, Auman D240, được đội ngũ TVBH tư vấn chi tiết về công năng hoạt động, giúp khách hàng yên tâm chọn đầu tư xe nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Kết thúc sự kiện có 39 lượt xe được bảo dưỡng và có 2 khách hàng tiềm năng sẽ ký hợp đồng trong thời gian tới. 

chăm-sóc-khách-hàng-biên-hào.jpg

chăm-sóc-khách-hàng-3.jpg