BAN TIN NB - TIEM VACXIN-01.jpg

 

Đại diện THACO AGRI tại Lào và Campuchia cũng làm việc với các cấp chính quyền để tiêm vaccine Covid-19 cho công nhân người bản xứ đang làm việc tại các KLH Nông nghiệp theo chính sách tiêm vaccine miễn phí cho người dân của Chính phủ 2 nước.

 

Các văn phòng và nông trường của THACO AGRI tại Gia Lai, Campuchia, Lào đều nghiêm túc chấp hành “Thông điệp 5K” gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

 

Tại KLH Nông nghiệp Lào, THACO AGRI hiện có khoảng 800 lao động người Việt Nam làm việc. Theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ Lào, đã có 372 CBNV tự nguyện tiêm vaccine Covid-19 miễn phí, chia làm 2 đợt: đợt 1 vào ngày 10/5/2021, sau khi tiêm sức khỏe CBNV đều ổn định và ngày 08/6/2021 đã tiếp tục tiêm vaccine đợt 2. 

 

Tại KLH Nông nghiệp Koun Mom, Công ty đã liên hệ với Sở Y tế tỉnh Rattanakiri để mua vaccine Covid-19. Tính đến ngày 5/6/2021 có 70 CBNV người Việt đã được tiêm vaccine. Kế hoạch sắp tới, công ty sẽ tiếp tục làm việc với Sở Y tế tỉnh Rattanakiri để tiêm vaccine cho toàn bộ CB.NV là 888 người với tổng chi phí là 44.400 USD. Thời gian thực hiện theo lộ trình cung cấp vaccine của Sở Y tế tỉnh Rattanakiri được dự kiến đầu tháng 7/2021.