Ngày 15/8, 50 nhân sự là quản lý, chuyên viên các công ty, đơn vị thuộc THACO INDUSTRIES đã tham gia khóa đào tạo trực tuyến “Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất” do Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) tổ chức.1920x1280

Khóa đào tạo do ông Phạm Minh Thắng - Giám đốc Công ty P&Q Solutions (đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn, đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế) giảng dạy. Học viên được truyền đạt các nội dung về: Hoạch định kế hoạch sản xuất; phương pháp lập, theo dõi và điều chỉnh kế hoạch đơn hàng; đồng thời tham gia thảo luận, thực hành lập kế hoạch sản xuất dựa trên các tình huống thực tế.

1920x1280-2

Lập kế hoạch sản xuất là công đoạn quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp. Thông qua khóa học, CBNV THACO INDUSTRIES được nâng cao năng lực tư duy; khả năng lập kế hoạch một cách khoa học, phân bổ công việc phù hợp theo hệ thống, kiểm soát khối lượng và điều phối nhịp nhàng giữa các bộ phận, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí và nhân lực.