hien-mau.jpg

Đây là hoạt động thường niên của các đơn vị tại KVNB nhằm hưởng ứng “Ngày hiến máu nhân đạo” của Công đoàn cơ sở THACO với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 85 CB.CNV với 97 đơn vị máu được hiến tặng.