Trong tuần qua, từ ngày 19 - 22/7, các Tập đoàn thành viên của THACO gồm THILOGI, THACO INDUSTRIES, Thiso Retail và THADICO & THISO lần lượt tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị tập trung trình bày về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của các TĐTV, các TCT trực thuộc THACO trong 6 tháng cuối năm 2023. Trong phần phát biểu mở đầu các hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh Hội nghị tổ chức không đơn thuần là kết thúc 6 tháng đầu năm, mà Hội nghị phải được xem như là một chủ đề định kỳ, tìm ra giải pháp phù hợp để mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, một hành trình mới.

THILOGI -  Vai trò đầu mối, tập trung giải quyết bài toán hàng đối lưu để tiết giảm chi phí
1920x1280
Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của Tập đoàn THILOGI

Ngày 19/7, THILOGI tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ: Phát triển cảng Chu Lai trở thành cảng container chuyên dụng tại miền Trung, cửa ngõ trung chuyển quốc tế kết nối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia và 2 miền Nam, Bắc; hợp tác, liên kết với các hãng tàu quốc tế, nội địa nhằm đa dạng các tuyến hàng hải, phát triển dịch vụ forwarding và vận tải biển; quy hoạch mạng lưới logistics đường bộ và bố trí phương tiện vận chuyển phù hợp với từng cung đường nhằm khai thác tối ưu phương tiện, kết hợp vận chuyển đối lưu đa dạng nguồn hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trọn gói, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng tăng của các doanh nghiệp…

6. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO – Trần Bá Dương chỉ đạo: Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 cần phải làm rõ, làm chi tiết hơn, trong đó THILOGI đóng vai trò là đầu mối đưa ra các chỉ tiêu, định hướng, tập trung vào việc giải quyết bài toán hàng đối lưu để tiết giảm chi phí. Cần tăng cường kinh doanh dịch vụ logistics trọn gói và nâng cao chỉ tiêu hàng ngoài trong thời gian tới; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng đầu tư đồng bộ từ cầu bến đến kho hàng, bãi container; kế hoạch xây dựng phải có tính liên thông để quá trình phát triển kinh doanh không bị ngắt quãng.

THACO  5-1
Ông Bùi Minh Trực - Tổng giám đốc THILOGI báo cáo Chiến lược và công tác Quản trị hoạt động THILOGI trong 6 tháng cuối năm 2023

Về công tác nhân sự, Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh: Để mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của THILOGI khi nhu cầu phát triển, việc mở rộng sản xuất kinh doanh của các TĐTV THACO trong thời gian tới là rất lớn; THILOGI cần chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự vừa có thái độ, phẩm chất chung của con người THACO, vừa giỏi về ngành nghề, phù hợp với môi trường dịch vụ logistics; kết hợp hai yếu tố này sẽ tạo thành giá trị lớn. Mỗi nhân sự không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và quản trị, nỗ lực phát triển bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, THILOGI phải quyết tâm triển khai quản trị KPI nhằm phát huy năng lực nội tại của mỗi nhân sự. Đây là cách làm thể hiện văn hóa doanh nghiệp và đề cao tính công bằng, nhân văn, đảm bảo thu nhập xứng đáng cho mỗi CBNV.

THACO INDUSTRIES - Bổ trợ cho các TĐTV của THACO về sản phẩm và nhân lực để cùng phát triển.
1920x1280 2
Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 THACO INDUSTRIES

Ngày 20/7, THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ: Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại Chu Lai và đầu tư tại hai miền Nam, Bắc, hình thành các mô hình KCN chuyên ngành với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và xuất khẩu; tập trung nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư mới để tiếp tục gia tăng năng lực cạnh tranh, doanh thu và lợi nhuận cho các năm tiếp theo; kiện toàn và nâng cấp bộ máy quản trị một cách toàn diện, đảm bảo tính hệ thống, khoa học, nâng cao vai trò của các nghiệp vụ trong công tác tham mưu, hỗ trợ, đào tạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai quản trị hiệu quả công việc theo KPI nhằm thúc đẩy cải tiến, tăng năng suất lao động và tạo động lực phát triển cho CBNV.

THACO 5
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO - Trần Bá Dương chỉ đạo: THACO INDUSTRIES cần tập trung kiện toàn và nâng cấp quản trị. Công việc trọng tâm phải làm ngay là đánh giá, điều chỉnh sơ đồ cấu trúc, vị trí chức danh, tổ chức định biên nhân sự; xây dựng mô hình quản trị phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo xuyên suốt từ Tập đoàn đến các khối/ tổng công ty, công ty/ đơn vị; đánh giá lại việc thực hiện chương trình KPI (xem xét cách thức tính KPI dựa trên thực tế theo từng cấp; trách nhiệm của các nghiệp vụ trong quản trị KPI…); xây dựng, tính toán kỹ kế hoạch sản xuất kinh doanh; rà soát, thiết kế, làm mới, nâng cấp các nhà máy, dây chuyền, thay đổi công nghệ, tối ưu hóa máy móc, thiết bị để đáp ứng yêu cầu khi sản lượng tăng lên. Đồng thời, THACO INDUSTRIES phải có trách nhiệm bổ trợ cho các Tập đoàn thành viên của THACO, nhất là các lĩnh vực: Nông nghiệp, ô tô, logistics… về sản phẩm và nhân lực để cùng phát triển.

THACO 4
Ông Đỗ Minh Tâm - Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES báo cáo chiến lược - kế hoạch hoạt động và quản trị 6 tháng cuối năm 2023

Chủ tịch HĐQT yêu cầu sau hội nghị, THACO INDUSTRIES và các khối/ tổng công ty, công ty/ đơn vị phải rà soát, điều chỉnh các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế và triển khai nhiệm vụ đến từng nhân sự để CBNV hiểu rõ hơn về Tập đoàn, về quản trị, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh: Mỗi nhân sự phải có mục tiêu và trách nhiệm để tạo ra động lực phát triển; phải có tinh thần cầu tiến, phải học thêm về quản trị, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao năng lực để tạo ra giá trị thực. Đối với đội ngũ cấp lãnh đạo, quản lý phải hiểu trách nhiệm của bản thân, của bộ phận, đơn vị; nắm vững quy trình và nâng cao năng lực quản trị, cả quản trị nghiệp vụ phổ quát và nghiệp vụ chuyên ngành; xây dựng và triển khai chương trình KPI, hướng đến tăng năng suất, tăng hiệu quả công việc.

Thiso Retail - Đẩy mạnh hợp tác với các Tập đoàn thành viên của THACO
THACO 5
Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 Thiso Retail

Sáng ngày 22/7, Thiso Retail tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và đề ra định hướng kinh doanh với các nội dung trọng tâm bao gồm: khai trương thành công Emart Phan Huy Ích, nâng cao doanh thu, tăng cường tính cạnh tranh của các mảng kinh doanh và kế hoạch các dự án mới.

THACO 4
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO – Trần Bá Dương chỉ đạo: “Thiso và Thiso Retail cần có sự hợp tác sòng phẳng và làm rõ vai trò nhiệm vụ của Tập đoàn với Tổng công ty trực thuộc, đồng thời phát triển thỏa thuận hợp tác với các Tập đoàn thành viên khác trong THACO để đáp ứng với nhu cầu mở rộng hệ thống kinh doanh bán lẻ”.

THACO 3

Về công tác nhân sự, Chủ tịch HĐQT THACO yêu cầu Thiso Retail cần quan tâm nhiều hơn đối với lực lượng lao động dễ tổn thương như thu ngân, tạp vụ, bảo vệ… thông qua các kế hoạch để cải thiện thu nhập hợp lý, đảm bảo quản lý công bằng, minh bạch. Đồng thời, đề cao vai trò, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh đặc biệt đối với những khối ngành như thực phẩm tươi sống. Ngoài ra, Thiso Retail cần tập trung cho công tác đào tạo huấn luyện và có những đổi mới về không gian làm việc.

THADICO & THISO - Tiếp tục kiện toàn và nâng cấp quản trị phù hợp với tình hình mới
IMG_2539
Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 THADICO & THISO

Chiều ngày 22/7, THADICO & THISO tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 tập trung vào các mục tiêu trọng tâm và nhiệm vụ: THADICO luôn trong tâm thế liên tục thay đổi và điều chỉnh chiến lược, đồng thời tiếp tục kiện toàn và nâng cấp quản trị phù hợp với tình hình mới; THISO tiếp tục phát triển nguồn lực và hoàn thiện bộ máy quản trị. Đồng thời, tiếp nhận và đưa vào vận hành các bất động sản thương mại chuyển giao vào cuối năm 2023.

_TRI1181
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO – Trần Bá Dương chỉ đạo về công tác quản trị nhân sự, trong đó “Lãnh đạo phải thường xuyên trao đổi, nhắc nhở, hướng dẫn, góp ý chân thành để nhân sự phát triển. Đồng thời, sắp xếp bộ máy, thực hiện khung lương, đánh giá xếp loại nhân sự theo các cấp độ, nhân sự tiềm năng, nhân sự quản lý. Nghiêm túc thực hiện chiến lược phát triển nhân sự của THADICO, THISO.

_TRI0996 _TRI1071

Chủ tịch nhấn mạnh “Những giá trị mà chúng ta mong muốn có phải được tạo ra từ mồ hôi, trí tuệ, sự rèn luyện, học tập và bằng cả sự nỗ lực phát triển bản thân. Chính vì vậy, khởi đầu một hành trình mới, phải có tâm thế mới, tâm thế của THADICO, THISO, tâm thế của mỗi người, đầu tiên là đội ngũ lãnh đạo, tất cả phải trên tâm thế “tạo ra giá trị thật”.