IMG_5835 (1).jpg
 
Sau khi triển khai Thông điệp đầu năm của Chủ tịch HĐQT THACO, ông Trần Bá Dương, cùng định hướng, kế hoạch hoạt động của Tổng công ty và THACO Chu Lai, các nhà máy, công ty đã triển khai nhiệm vụ hoạt động của đơn vị mình trong năm 2020 với những chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể.
 
 
IMG_5827.jpg
 
Khối các nhà máy sản xuất lắp ráp Ô tô: 
 
Sản xuất lắp ráp đầy đủ chủng loại ô tô, phát triển sản phẩm trong tất cả các phân khúc; đầu tư hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), làm chủ thiết kế và công nghệ; quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt theo chuỗi giá trị; gia tăng tỷ lệ nội địa hóa nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh.
 
Khối CNHT & Sản xuất LKPT: 
 
Đầu tư, nâng cấp các nhà máy theo hướng tự động hóa và ứng dụng số hóa, hướng đến áp dụng mô hình nhà máy thông minh; tập trung phát triển sản phẩm để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm ô tô của THACO, giảm giá thành và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh kinh doanh trong nước và xuất khẩu.
 
Khối Cơ khí: 
 
Phát triển các sản phẩm cơ khí ô tô, cơ khí nông - lâm nghiệp, cơ khí xây dựng, cơ khí thiết bị công nghiệp và sản phẩm khác; phát triển Tổ hợp sản xuất và gia công Cơ khí theo định hướng trở thành Trung tâm Cơ khí đa dụng miền Trung và thành lập Trung tâm thử nghiệm; đẩy mạnh kinh doanh ngoài hệ thống, cung cấp sản phẩm cho các đối tác trong & ngoài nước.
 
Khối Logistics:
 
Tập trung khai thác các nguồn hàng xuất nhập khẩu thông qua cảng Chu Lai; triển khai các giải pháp cung ứng dịch vụ logistics trọn gói cho hoạt động SXKD của Công ty THADI; liên doanh, liên kết với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư, khai thác phương tiện vận chuyển; xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình chuyển đổi số cho các hoạt động logistics, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, khai thác các dịch vụ. 
 
Tại Văn phòng Chu Lai, chương trình triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 được tổ chức với sự tham dự của ông Phạm Văn Tài - Tổng giám đốc THACO cùng Lãnh đạo THACO Chu Lai và đại diện các công ty, nhà máy.
 
Theo đó, những định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020 của các phòng ban nghiệp vụ  Văn phòng Chu Lai đã được triển khai cụ thể, chi tiết. 
 
IMG_5815.jpg
 
Phát biểu chỉ đạo, Tổng giám đốc Phạm Văn Tài chỉ rõ vai trò quan trọng của các phòng, ban nghiệp vụ Văn phòng THACO Chu Lai trong việc thực hiện chức năng quản trị nghiệp vụ tại các nhà máy, công ty. Tổng giám đốc yêu cầu các phòng ban nhanh chóng tổ chức nghiên cứu Thông điệp năm 2020 của Chủ tịch HĐQT để xác định tâm thế, xây dựng kế hoạch công việc phù hợp; phải nhận diện được các vấn đề cần tập trung giải quyết, chủ động thay đổi để phát triển; thực hiện tốt  nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo và tham gia quản trị tại các nhà máy, cụ thể là tư vấn, giám sát, hỗ trợ và đào tạo nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của THACO và hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.