gt-mazda1.jpg

gt-mazda2.jpg

Chương trình đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của các khách hàng về sản phẩm và thu được những kết quả đáng ghi nhận với gần 180 khách hàng tham dự  và 7 hợp đồng Mazda 2 được ký kết.

gt-mazda3.jpg