hien mau bac bo (2).jpg

Với thông điệp “Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hơn 200 CB.CNV. Qua đó, hiến tặng được 141 đơn vị máu cho Trung tâm huyết học Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương, lượng máu thu được sẽ góp phần bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện, phục vụ công tác điều trị và cứu chữa bệnh nhân.

hien mau bac bo (3).jpg

hien mau bac bo (1).jpg