^D0885571FD08DF28AE2F8672B1D6CFF339020D2CC4765F996D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

bang-khen-cuc-thue.jpg

Với thành tích tốt trong việc thu, nộp ngân sách nhà nước và chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, các đơn vị thuộc THACO Bắc Bộ gồm: Chi nhánh Giải Phóng, Công ty CKCD, Chi nhánh Long Biên, Chi nhánh Bắc Giang và Chi nhánh Thanh Hóa đã được tặng bằng khen ghi nhận. 

bang-khen-cuc-thue4.jpg

bang-khen-cuc-thue5.jpg

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CB.CNV các đơn vị trong việc thực hiện đúng chiến lược phát triển bền vững, có trách nhiệm của THACO đối với xã hội, tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng và đối tác.

bang-khen-cuc-thue3.jpg