tong-ket-chu-lai-1.jpg

Chương trình Hội nghị tổng kết Khu Phức Hợp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/01/2014 tại Hội trường Trường Cao Đẳng Nghề Chu Lai Trường Hải.

tong-ket-chu-lai-3.jpg
 
Hội nghị tổng kết năm 2013 đã tổng kết lại kết quả lao động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong năm 2013 và đề ra những kế hoạch, giải pháp thực hiện trong năm 2014. Trong Hội nghị, các cá nhân và tập thể đạt thành tích lao động xuất sắc đã được tuyên dương khen thưởng. Đại diện Lãnh đạo Khu Phức Hợp đã phát biểu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đồng thời chia sẽ những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

tong-ket-chu-lai-2.jpg