Tại Hội nghị, các công ty đơn vị đã đánh giá lại kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014. Qua đó, tiếp tục phát huy nội lực, khắc phục hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014.

Theo kế hoạch các công ty và đơn vị còn lại sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị sơ kết từ ngày 21 – 29/7/2014.

PVT_phat_bieu_so_ket.jpg
Ông Phạm Văn Tài – Phó Tổng giám đốc Thaco phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết
Công ty Ô Tô Tải, Công ty Hóa Chất và Văn Phòng Kinh doanh xe Thương Mại ngày 15/7/2104

So_ket_2.jpg
Hội nghị Sơ kết Công ty Linh kiện Nhựa và Công ty Kính Ô Tô ngày 16/7/2014

So_ket_3.jpg
Hội nghị Sơ kết Công ty Autocom và Công ty phụ tùng Điện ô tô ngày18/7/2014

So_ket_4.jpg
Hội nghị Sơ kết Công ty Đầu Tư và Công ty Xây dựng ngày 17/7/2014