Ong-Pham-Van-Tai-phat-bieu(1).jpg

Tại hội nghị, các công ty đơn vị đã đánh giá lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục; đồng thời, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015. Theo kế hoạch, các công ty và đơn vị còn lại sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị sơ kết từ ngày 8-17/7/2015. 

So-ket-VPCL.jpg