Để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp quy mô lớn, Khu Liên hợp nông nghiệp Snuol đã triển khai xây dựng các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới trong sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.

1920x1280

Đến nay, Khu Liên hợp Snuol đã xây dựng hệ thống các công trình thuỷ lợi bao gồm: 22 hồ tưới với tổng diện tích 184.603m2, khối lượng trữ nước khoảng 935.011m3; 4 đập chứa nước (đập số 1, đập số 2, thượng lưu đập số 2, đập số 2A) với tổng diện tích đập khoảng 2.187.315m2, khối lượng trữ nước khoảng 25.711.944m3; 5 kênh dẫn nước với tổng diện tích khoảng 23.3km, phục vụ cấp nước tưới sản xuất nông nghiệp cho khoảng 632 ha nông trường trồng cỏ, 2.142 ha chuối và khoảng 3.024 con bò tại các trang trại, ngăn lũ và bảo vệ cho 10.715 ha đất sản xuất nông nghiệp.

THACO 1 B THACO 2

Trong đó, đập số 1 được ví như trái tim của hệ thống thủy lợi tại Khu Liên hợp, nhờ được bổ sung nguồn nước từ tuyến này, đến nay diện tích tưới ổn định đã tăng lên nhiều so với khi chưa có công trình.

THACO 3

Các công trình thủy lợi đã làm hồi sinh nhiều vùng đất khô cằn sỏi đá, nước dẫn đến đâu, màu xanh của cây đến đó, nguồn nước dồi dào đã giúp Khu Liên hợp ngày càng mở rộng thêm được nhiều diện tích để phục vụ cho việc trồng trọt và chăn nuôi.

THACO 4

Dự kiến trong năm 2023, Khu liên hợp sẽ tập trung xây dựng thêm nhiều công trình thủy lợi hơn nữa, vận hành trạm bơm thủy lợi để cung cấp cho hơn 14 triệu m3 nước trong hệ thống tưới, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp.