HIEN MAU (1).jpg

HIEN MAU (3).jpg

Từ khi thành lập đến nay, bên cạnh sản xuất kinh doanh, THACO luôn chú trọng thực hiện các chương trình vì cộng đồng, trong đó có hoạt động hiến máu nhân đạo. Với tinh thần “một giọt máu, một tấm lòng”, ngày hội hiến máu đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo CB.CNV. 

HIEN MAU (2).jpg

Các nhân viên y tế thuộc Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết, những bịch máu do cán bộ công nhân viên THACO hiến tặng sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiến máu, mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân cần truyền máu. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình cũng cho biết từ những năm sau, THACO Hòa Bình sẽ trở thành một trong những điểm nhận máu thường niên của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, góp phần vào phong trào Hiến máu tình nguyện chung của tỉnh. Cuối chương trình đã thu được hơn 150 đơn vị máu. 

HIEN MAU (4).jpg