image003.jpg

Chương trình đã thống kê lại tình hình kinh doanh của các showroom trong năm 2013 nhằm rút kinh nghiệm đưa ra phương hướng hoạt động năm 2014 một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, đại diện ban lãnh đạo khu vực cũng đã có những góp ý chia sẻ thiết thực về tình hình hoạt động của mỗi showroom cũng như chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2014.