_MG_1725.JPG

Tham dự chương trình, các lãnh đạo đã thông tin về quá trình hình thành và phát triển của công ty; quá trình THACO đầu tư tại tỉnh Quảng Nam; 5 trụ cột chính yếu; hoạt động tái cấu trúc và nâng cấp quản trị; các công cụ quản trị tinh gọn; tiêu chí 8T và các tiêu chí, tiêu chuẩn nhân sự.  

_MG_1758.JPG

_MG_1682.JPG

Ông Đỗ Minh Tâm - Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh Công nghiệp hỗ trợ và Cơ khí đại diện cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý đã chia sẻ những trải nghiệm, kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình làm việc 17 năm tại THACO Chu Lai; cách tạo cảm hứng trong công việc và động lực để vượt qua những khó khăn, thách thức; những tố chất cần có của một nhà lãnh đạo. Ngoài ra, cách thức quản lý, tổ chức và phân công công việc; kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết phục; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự… cũng được thảo luận sôi nổi. 

Thời gian tới, Trường Cao đẳng THACO sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các Khối, đơn vị thuộc THACO Chu Lai.