Hop-DL-xe-TM-BB.jpg

Tại cuộc họp, PGĐ Kinh doanh & PGĐ Dịch vụ Công ty CV khu vực Bắc bộ đã báo cáo tình hình kinh doanh và hoạt động DVPT xe thương mại 7 tháng đầu năm, kế hoạch 5 tháng cuối năm 2015 và triển khai chương trình bán xe tải nặng, xe ben, xe đầu kéo và sơ mi rơ mooc; phát triển kho, bãi trưng bày xe tải theo tiêu chuẩn quản lý hoạt động đại lý xe thương mại 2015; trong đó nhấn mạnh các hoạt động dịch vụ và kinh doanh phụ tùng sau bán hàng, công tác tổ chức nhân sự tư vấn bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng lưu động. 

Cuộc họp cũng dành phần lớn thời gian thảo luận các vấn đề đang được quan tâm tại các đại lý như: công tác khai thác thị trường, doanh số, thị phần, chính sách kinh doanh, hiệu quả hoạt động dịch vụ - phụ tùng, chương trình đào tạo nâng cao kiến thức sản phẩm cho nhân sự... nhằm nâng nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng doanh số và giá trị phục vụ khách hàng.