UB_hoi_nhan_hoa_cua_trung_uong.jpg
Ủy ban Hội nhận hoa của Trung ương

Anh Trần Nhật Quang, bí thư Đoàn cơ sở Thaco đã được Đại hội hiệp thương giới thiệu và bầu vào Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh Quảng Nam khóa VI. Đại hội cũng được Thaco tài trợ 400 suất quà cho đại biểu trị giá 100 triệu đồng.